Boilertech


BoilerTECH AS
er et selskap med solid kompetanse og erfaring fra systemer med damp- og varmtvannskjeler i det norske markedet.
BoilerTECH AS består av personell som har flere ti-års erfaring med konstruksjon, bygging og vedlikehold av kjeler og kjel-relaterte produkter.
Våre kunder ønsker kvalifiserte serviceteknikere og tilgang på reservedeler for å sikre kontinuerlig drift.
Vi kjenner kundene og kundene kjenner oss.

Vi kan tilby den beste løsningen ved produksjon og oppfølging lokalt, eller løsninger som er kombinert med importerte produkter. Med flotte produksjonsfasiliteter hos Steis Mekaniske Verksted på Tonstad og vårt store kontaktnett i bransjen, kan vi tilby komplette løsninger etter kundens ønske. Steis Mekaniske Verksted AS sørger for at våre produkter er norsk produsert.

Kontakt:
tlf. 383 75 200
epost: post@boilertech.no
adresse: BoilerTECH AS, Lasta 50, 4400 Flekkefjord

Våre hjemmesider: