Rejlers Consulting AS

Rejlers Elsikkerhet utfører kontroll av elektriske anlegg, samt foretar revisjoner og informasjonsarbeid på vegne av norske nettselskaper. Vi har høy kompetanse og lang erfaring fra både små og store nettselskaper.

Vi bruker nettselskapets eget system for rapportering, og har erfaring med de fleste systemene som er i bruk i dag, blant annet Elwin, ELSA og Elite. Ved å benytte våre tjenester vil netteiere få en nøytral tilsynsvirksomhet som forenkler håndtering av habilitetsspørsmål, spesielt i mindre nettselskaper.
Netteiere vil også frigjøre ressurser til nettselskapets kjernevirksomhet.

 

Vi utfører

Tilsyn i følge instruks fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

  • Teknisk kontroll av elektriske anlegg
  • Revisjon av virksomheter
  • Revisjon av installatører
  • Skoleundervisning
  • Informasjonsarbeid
  • Brannetterforskning
  • Jordfeilsøk
  • Markedskontroll

Bistand til politiet ved etterforskning av kriminell virksomhet som for eksempel strømtyveri.

Kontroller av høy- og lavspentanlegg på oppdrag fra netteiere

  • Kontroll av tilknytninger til nettet utført av installatør
  • Kontroll av utførelse på nye anlegg utført av El- entreprenør

Du kan lese mer om oss på våre hjemmesider: https://www.rejlers.no/

Kontakt

Retur av rettemelding på tilsynsrapporter Agder:
elsikkerhet.aenett@rejlers.no

Andre henvendelser til Rejlers Elsikkerhet:
elsikkerhet@rejlers.no

Lasta 50
4400 Flekkefjord
Telefon: +47 958 23 000