OM OSS

Signaler er en næringshage som i dag huser 9 forskjellige bedrifter i Flekkefjord.
Det er store variasjoner i bedriftenes størrelse, men også i bransjer.


Vi har kontorer i to etasjer med tilhørende fellesarealer som konferanserom, spiserom, toaletter mv.


Er du interessert i kontorplass hos oss? Kontaktinformasjon finner du her.